فروشگاه فایل

تعداد صفحات : 32 صفحه

نوع مقاله : ورد

فهرست مطالب :

پياده روي
شنا و ورزش هاي آبي
دوچرخه سواري
ورزش موزون
ساير شيوه هاي حركات موزون
ورزش تحت هر نامي

دانلود - 3000 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهزیست شناسی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:55 | نویسنده : admin |

تعیین واستخراج اسید آمینه پرولین درگیاه سبز برای بررسی تنش تشنگی وخشکی وکم آبی

دانلود - 3000 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهشیمی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:50 | نویسنده : admin |

4صفحه pdf

گیاهان مانند هر موجود زنده دیگری برای نمو و تبدیل مثل خود نیاز به ازت دارند. ازت در قسمتی که از تمام ترکیبات پروتئینیی

تمام آنزیم ها ترکیبات حد فاصل متابولیسمی ترکیباتی کیه در ایاخم میواد و انت یار انیرحی و حتیی در ایاختمان دی اکسیی

ریبونوکلئیک ااسید که انتقال خواص ارثی را به عهده دارد موجود ااست.. به عقیده ویتس هیچ کس نمیی توانید بگویید کیه ازت از

هیچ یک از 51 عنصر دیگری که برای زندگی گیاه واجب تشخیص داده شده اند ضروری ااست ولی براساس تعداد نسبی اتم هیای

مورد نیاز ازت در صدر فهرست آن عناصری ااست که باید از منابع خاکو کود تأمین شوند

دانلود - 1500 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهشیمی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:50 | نویسنده : admin |

موضوعات مرتبط: علوم پایهشیمی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:49 | نویسنده : admin |

روش اندازه گیری پرولین که نوعی اسید آمینه گیاهیست...

3صفحه

فایل pdf

دانلود - 1500 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهشیمی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:49 | نویسنده : admin |

تعداد صفحات : 32 صفحه

نوع مقاله : ورد

فهرست مطالب :

پياده روي
شنا و ورزش هاي آبي
دوچرخه سواري
ورزش موزون
ساير شيوه هاي حركات موزون
ورزش تحت هر نامي

دانلود - 3000 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهزیست شناسی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:48 | نویسنده : admin |

نوع مقاله : ورد

تعداد صفحات : 30 صفحه

توضحیات :

بررسی اصطلاحات ورزش های بسکتبال و والیبال

دانلود - 2500 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهزیست شناسی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:45 | نویسنده : admin |

پروژه ی آمار باموضوع ثبت احوال

دراین پروژه تعداد مرگ وتولد دریک شهرستان مورد محاسبه قرار گرفته است وتمامی نمودارهای مربوط(میله ای،دایره ای،مستطیلی ،ساقه وبرگ ،جعبه ای وچندبرفراواری)وجدول فراوانی و واریانس رسم شده است.

بیست و یک صفحه به همراه مقدمه ونتیجه گیری

دانلود - 6000 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهآمار و ریاضی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:42 | نویسنده : admin |

در این فیلم مد نظر ما فقط عمل ضرب است

دانلود - 1000 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهآمار و ریاضی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:42 | نویسنده : admin |

مقاله حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی

عنوان مقاله : حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی با شرایط اولیه سیستم های دینامیکی با رفتار آشوبی با استفاده از روش رانگ کوتا مرتبه چهار

قالب بندی : PDF

تعداد صفحه 10 صفحه

شرح مختصر : در این مقاله ،روش حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی غیر خطی با شرایط اولیه،مورد بررسی قرار گرفته است.همانطور که می دانیم معادلات دیفرانسیل غیر خطی سیستم های دینامیکی در تحت پارامترهای خاص رفتارهای آشوبی نشان می دهند و در اصطلاح معادلات دیفرانسیل حساس به شرایط اولیه خوانده می شوند.در این مقاله دو سیستم دینامیکی شامل معادلات لورنز و معادله دیفرانسیل نوسان ساز van der pol که دارای معادلات دیفرانسیلی غیر خطی هستند را به کمک حل عددی با الگوریتم رانگ کوتا مرتبه چهار .در ابتدا با استفاده از زبان برنامه نویسی c/c++ الگوریتم برنامه را نوشته وبه جواب رسیده ایم و سپس با استفاده از برنامه Matlab تراژکتوری ها و بقیه نمودارها را رسم کرده ایم. نتیجه ای که به آن رسیده ایم این است که به علت آنکه معادلات دیفرانسیل غیر خطی حل تحلیل ندارند با استفاده از الگوریتم رانگ کوتا مرتبه چهار به نتایجی می رسیم که دارای دقت قابل اطمینان و نزدیک به مقادیر واقعی می باشند

دانلود - 5000 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایهآمار و ریاضی


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:41 | نویسنده : admin |

تعداد صفحات : 32 صفحه

نوع مقاله : ورد

فهرست مطالب :

پياده روي
شنا و ورزش هاي آبي
دوچرخه سواري
ورزش موزون
ساير شيوه هاي حركات موزون
ورزش تحت هر نامي

دانلود - 3000 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایه


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:38 | نویسنده : admin |

نوع مقاله : ورد

تعداد صفحات : 30 صفحه

توضحیات :

بررسی اصطلاحات ورزش های بسکتبال و والیبال

دانلود - 2500 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایه


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:38 | نویسنده : admin |

پروژه ی آمار باموضوع ثبت احوال

دراین پروژه تعداد مرگ وتولد دریک شهرستان مورد محاسبه قرار گرفته است وتمامی نمودارهای مربوط(میله ای،دایره ای،مستطیلی ،ساقه وبرگ ،جعبه ای وچندبرفراواری)وجدول فراوانی و واریانس رسم شده است.

بیست و یک صفحه به همراه مقدمه ونتیجه گیری

دانلود - 6000 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایه


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:37 | نویسنده : admin |

نرم افزار آندروید 504 که میتوانید در 3 روز لغات را فراگیرید

دانلود - 1500 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایه


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:37 | نویسنده : admin |

تعیین واستخراج اسید آمینه پرولین درگیاه سبز برای بررسی تنش تشنگی وخشکی وکم آبی

دانلود - 3000 تومان

موضوعات مرتبط: علوم پایه


تاريخ : شنبه 23 آبان 1394 | 13:36 | نویسنده : admin |
تبليغاتclose
آگهی رایگان